Contributie 2024

De contributie kan worden voldaan middels een automatische afschrijving of eenmalige afschrijving.
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Contributie op basis van automatische afschrijving: 

€ 26,18   per kwartaal    rond 1e van kwartaal 
€ 50,60  per half jaar   rond 1 januari en 1 juli
€ 98,40   per jaar

 rond 1 maart

Of:

Contributie zonder automatische afschrijving: 

Jaarcontributie
€ 102,- per jaar (te voldoen vóór 1 maart)
De contributie wordt vermeerderd met een bijdrage aan de KNZB/Kring Overijssel.
De bijdrage aan de KNZB/Kring Overijssel bedraagt € 8,25.
Deze wordt jaarlijks geïnd rond 1 maart of bij de 1e betaling.
 
 

Het inschrijfgeld bedraagt € 11,35.

Dit bedrag dient men eenmalig te voldoen bij de 1e betaling.

Het inschrijfformulie is hier te downloaden. Graag ondertekend inleveren bij een van de bestuursleden, samen met het machtigingsformulier.

Informatie met betrekking tot het oud papier is hier te vinden.