Contributie 2020

De contributie kan worden voldaan middels een automatische afschrijving of eenmalige afschrijving.
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Contributie op basis van automatische afschrijving: 

€ 23,70   per kwartaal    rond 1e van kwartaal 
€ 45,50  per half jaar   rond 1 januari en 1 juli
€ 88,40   per jaar  rond 1 maart

Of:

Contributie zonder automatische afschrijving: 

Jaarcontributie
€ 92- per jaar (te voldoen vóór 1 maart)
De contributie wordt vermeerderd met een bijdrage aan de KNZB/Kring Overijssel.
De bijdrage aan de KNZB/Kring Overijssel bedraagt € 8,25.
Deze wordt jaarlijks geïnd rond 1 maart of bij de 1e betaling. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 11,35.

Dit bedrag dient men eenmalig te voldoen bij de 1e betaling.

Meer artikelen...